לפני שהספק שלך יתקבע…

לפחות פעם אחת בדוק את הראיות!…